Arkiverne, hvor sagen lå (ligger)... Bogø ......Webmaster: Dines Bogø


Danmarks største kriminalsag, der aldrig officielt bliver opklaret. Dobbeltmordet - generelt


1955. Kartotek med navne og afhøringsrapporterne hos Frederiksberg kriminalpoliti på Howitzvej.


2005. Landarkivet for Sjælland, Jagtvej, København N.

For mere end 25 år siden afleverede kriminalinspektør Arne Klintbøl fra Frederiksberg kriminalpoliti de mange rapporter og kartotekskort til Landsarkivet på Jagtvej.

Utrolig mange rapporter indeholder anmeldelser om drømme, skumle personer set over hele landet, damer med hunde, personer set med blodplettet tøj eller specielle mapper o.s.v.

Mange anmeldelser bærer præg af, at man gerne vil have hængt en uven ud hos politiet. Alle anmeldelser blev omhyggelig undersøgt.

Der var en større personkreds, som politiet ikke afhørte særlig grundigt. Fra kredse med indflydelse havde man bl.a. ladet politiet forstå, at visse personer ikke skulle generes med nærgående spørgsmål.

I 2012 blev Landsarkivet for Sjælland sammenlagt med Rigsarkivet, hvor sagen nu er opbevaret.

Sag nr. 817/48 Frederiksberg er båndlagt til år 2023.