Ægteparret blev forlovet i foråret 1917Dines BogøWebmaster: Dines Bogø


Danmarks største kriminalsag, der aldrig officielt bliver opklaret.
Dobbeltmordet - generelt ... Dines Bogø ... Geocache: De forlovede


Inger og Vilhelm Jacobseb - Forlovelsen Inger og Vilhelm Jacobseb - Forlovelsen Inger og Vilhelm Jacobseb - Forlovelsen Inger og Vilhelm Jacobseb - Forlovelsen
Kornfirmaet Bay lå i Christian IX's gade 8. Her mødtes de to unge første gangInger og Vilhelm Jacobseb - Forlovelsen

D. Bogø
Vilhelm Jacobsen, der er født 27. december 1893 blev ansat som kontorist i kornfirmaet Bay i Chr. IX's Gade 8 tæt ved Gothersgade omkring 1911.

I flere kortere og længere perioder under 1. Verdenskrig var han indkaldt til hæren.

Han var rekrut i Holbæk i sommeren 1916. Af hans soldaterbog fremgår det, at han er 168 cm, mørkt hår, brune øjne og almindelig af bygning.

I firma Bay var også korrespondent Inger Scheel og i foråret 1917 blev Inger Scheel og Vilhelm Jacobsen forlovet.


Inger mente, at hendes "Jacob" havde evner og hun foreslog ham, at søge en mere udfordrende stilling i et andet og større firma. Det lykkedes Vilhelm Jacobsen i 1918 at blive ansat i det store herreekviperingsfirma Carl Holten på Nørrevold.

Det hjalp også, at kornfirmaets direktør kendte fabrikant Carl Holten og at han anbefalede Holten at antage den unge kontorassistent, da denne havde evner.

Inger Scheel blev bankassistent i Haandværkerbanken, hvor hun var til de blev gift i 1920.

Da Vilhelm Jacobsen ret hurtigt blev direktionens højre hånd i firma Carl Holten nævnte han for fabrikant Holten, at en god ven og tidl. kollega i kornfirmaet Bay gerne ville skifte job.

På en den måde blev Inger og Vilhelm Jacobsens gl. kollega og ven Aage Jensen fra Bay ansat som kasserer i Carl Holten på Nørrevold.

Da politiet afhørte Aage Jensen i februar 1948 fortalte denne, at han nok som den eneste vidste, hvad Jacobsen havde "gang i", inden han blev dræbt.

Aage Jensen og Vilhelm Jacobsen spiste ofte frokost sammen i de over 35 år, hvor de kendte hinanden.