Hans Holtens svigersøn


Citat Dines Bogø: "Danmarks største kriminalsag, der aldrig officielt bliver opklaret". Dobbeltmordet: Generelt

Cand. theol. Ejvind Richardt Kølbæk (1912-2005) blev den 9. marts 1943 gift i Hellerup Kirke med fabrikant Hans Holtens datter Kirsten.

Kølbæk fuldendte sit studie, men blev aldrig ordineret som præst. I studietiden boede han på Regensen i København og en af hans nære venner og studiekammerat, der blev præst først på Vesterbro og senere i Østjylland, var Ulf Pilgaards far, Mads Christian Pilgaard Sørensen.

Ejvind Kølbæk blev indkøbschef hos Dansk Røde Kors (Kontoret for udenlandske anliggender). Han havde kontor ved Amalienborg i "Det gule Palæ" i Amaliegade 18.

Det var her han mødte frk. Kirsten Holten, der arbejdede på kontoret som frivillig hjælper.

Brylluppet blev fejret hos Kirstens forældre Valborg og Hans Holten i Store Kongensgade 128.

Bryllup 1943
Billed Bladet skriver 23. marts 1943, at brudeparret kom kørende gennem Store Kongensgade, da sirenerne varslede luftalarm. "Frk. Kirsten Holten og Fabrikant Eyvind Kølbæk måtte ud af bilen og ned på de hårde bænke i beskyttelsesrummet".Hans Holten havde interesse i, at skjule for tyskerne, hvad firmaet havde af kapacitet. Han flyttede derfor flere maskiner til svigersønnens nyetablerede firma "Strong" i Store Kongensgade 47.

Firmaet Strong flyttede senere til Taastrup i en ældre gård, der efterfølgende blev om- og udbygget.

Det nygifte par flyttede til en større lejlighed i Hambrosgade 4 (nuværende Puggaardsgade 17) tæt ved Langebro med udsigt over havnen. Ægteskabet gik ikke godt. De blev separeret allerede efter 2½ år i 1945 og efterfølgende skilt et par år efter. Kirsten ville ikke, som så mange andre hustruer, finde sig i, at hendes mand tilbragte for meget tid ude i upassende selskab.

Begge ægtefæller blev efterfølgende gift igen.

Samarbejdet mellem firmaet Carl Holten og firmaet Strong fortsatte selv om direktør Kølbæk blev forhenværende svigersøn. De fraskilte mødtes fortsat ved familiesammenkomster. Ejvind Kølbæk fik forælderetten til deres datter.

Da direktør Kølbæk blev gift igen i 1950 ændrede det ikke vilkår for samarbejdet mellem Holten og Kølbæk.

Strong Strong
Firmaet blev etableret 1943 i en ældre i ejendom i Store Kongensgade 47 på hjørnet af Dronningens Tværgade. Som nabo lå den store nye kontorejendom "Skt. Annæ Palæ", men først i 1959 blev ejendommene ud mod Store Kongensgade nedrevet og det nyopførte blev en del af "Skt. Annæ Palæ".

Strong, Taastrup
Firma Strong, Strongvej i Taastrup.

Strong - Taastrup Strong - Taastrup Strong - Taastrup
Fabrikant Hans Holten opførte i 1947 en ny fabrikshal i Taastrup til svigersønnen direktør Ejvind Kølbæk, firma Strong. Ved rejsegildet ses fru Valborg Holten og svigersønnen Ejvind Kølbæk. Ved den nye hal ligger firmaets tre funktionærrækkehuse. Et af rækkehusene boede familien Kølbæk i en kort periode, hvor de skulle fra den lejede bungalow på Frederiksberg.

Alle råvarer, som Strong anvendte ved fabrikation blev leveret af firma Carl Holten. Alle færdigvarer, som Strong producerede blev aftaget af Carl Holten. På den måde fastsatte Hans Holten avancer og fortjeneste.

I praksis kunne man tale om, at Strong var et datterselskab af herreekviperingsfirmaet Carl Holten, men på papiret var det et selvstændigt firma.

Strong, Taastrup
Firmabygninger (luftfoto 1966) i Taastrup. Udbygget flere gange. Direktør Kjølbæk blev økonomisk støttet af sine svigerfædre. Bygningerne i Taastrup blev solgt til firma Bambola i 1957 og hele fabriksormådet igen udbygget og endeligt nedrevet omkring 2003 for at give plads til et nyt boligbyggeri. Kølbæks nye firma var blevet etableret på Kirkevej 1-3 i Taastrup.
Geocache nr. 32 Geocache nr. 33 Geocache nr. 35 ... Dines Bogø ...