2007. Historiesvindlerne blev afsløret.iiiiiiWebmaster: Dines Bogø

Dobbeltmordet: Generelt Dobbeltmordet: Skeptica Se også Geocachesiderne,
hvor der står meget om svindlerne.
... Dines Bogø ... Geocache nr. 9 Geocache nr. 10 Geocache nr. 31
14. juni 2007 kl. 19.30-22.00. Mutikunstneren Peter Wendelboe, Aalborg holdt PowerPoint foredrag i Kvarterhuset, Kbh.S.


De to DR2-udsendelser "den 11 time" om Pufedorf fra 2007 genudsendt 2008


Lederen af Kvarterhuset nævnte indledningsvis, at man havde fået henvendelse fra en bestemt person, der havde forsøgt at involvere flere Københavnske borgmestre, fordi han ikke ønskede, at ovennævnte foredrag blev afholdt.

Tidligere har samme person truet Kvarterhuset, fordi man arrangerede foredrag, der ikke passede ind i hans verdensbillede.

Han og partneren udbreder sig ofte om, at levende er døde og omvendt. Denne opfattelse skal andre også have, mener svindlerne.

Peter Wendelboe gennemgik med lyd og billeder, hvordan det ondskabsfulde par i stor udstrækning anvender billedkollager i bøger og på Internet til forfalskning af historiske begivenheder, herunder Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej.

Samtidig fortalte han om de konsekvenser svindlernes handlinger har fået.

Gæsterne gav kraftig positivt udtryk for, at de havde fået betydelig mere med hjem end forventet.

Gæsterne var dog samtidig rystede over de økonomiske transaktioner, som svindlerne tilsyneladende sideløbende har beskæftiget sig med i mange år. Et emne der senere på året vil blive afdækket på flere måde.

Peter Wendelboe lod parret få det "sidste ord". I et klip fra en radioudsendelse sagde en af svindlerne: "Vi ved, hvad der står i vores sidste bog og det er sandheden om Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej og det har Københavns politidirektør Hanne Bech Hansen bare at rette sig efter".


Eksempel på en billedkollage.


Det helt barnløse ægtepar Inger Margrethe Jacobsen og kontorchef Vilhelm Jacobsen blev dræbt torsdag den 19. februar 1948.

ADVARSEL:
Periodevis dukker der såkaldte "nye fantastiske beretninger" op på Internettet og i bøger om denne sag. Historierne udsendes ikke kun 1. april. Som regel er det hele ren fantasi samt direkte fup og svindel blandet med få korrekte data "lånt" fra seriøse kilder.

De mærkelige påstande om det ene og det andet, som familien Jacobsen skulle have været involveret i, dukker op igen og igen. Nu er påstandene blevet så fuldstændig rablende skøre, at flere er begyndt at tvivle på, at påstandene er fremsat i alvor. Man tror efterhånden, at det hele er en stor Pufedorf.

Et nyt begreb i forbindelse med mangeårig grov ondskabsfuld historieforfalskning blev kendt i TV-udsendelserne på DR2 "den 11. time" den 26. - 27. februar 2007.

En rigtig" "PUFEDORF". Forklaring kan ses her (siden udbygges fortsat).Hvem er svindler? Er det manden, der laver et maleri i Rembrandt-stil eller er det dem, der sætter Rembrandts signatur på og sælger det som ægte?

De sidste 10-15 år har forskellige historikere forsynet svindlerne med "historier". Dette gjort fordi svindlerne gang på gang er fremkommet med fantastiske beretninger om dit og dat. Beretninger, der ikke på nogen måde kan dokumenteres. Svindlerne har med deres pladder været med til at skabe usikkerhed om seriøse emner.

Netop fordi den slags historier er gengivet ukritisk, har man i mange år været klar over, at de "fantastiske afsløringer" er ren svindel og plat primært for at tjene penge.

Peter Wendelboes afsløring i TV den 27. februar 2007 har bevirket, at svindlerne og deres metoder nu er kendt uden for historiske kredse. En "Pufedorf" er plantning af falske oplysninger udelukkende med det ene formål at afsløre historieforfalskere og svindlere. Se også de to TV-udsendelser om en Svindel-bog og afsløringen af forfatterne:

På denne side kan man se forskellige spørgsmål om svindelen.

PLATUGLER ER DER ALTID. NOGLE LIDT NAIVE OG ANDRE PROFESSIONELE UFORBEDERLIGE ONDSKABSFULDE SVINDLERE.

De professionelle svindlere vil fortsætte deres aktivitet også efter, at alle andre for længst har gennemskuet dem og deres fup-historier.

Platugler vil sikkert fortsat fremkomme med rene "selvopfundne eventyrhistorier". Som regel bliver de såkaldte "historiske afsløringer" præsenteret som noget helt fantastisk. I virkeligheden er der ikke anvendt et minuts researchtid. "Løsningen" er som regel i bogstavelig forstand grebet ud af den blå luft.

For at skabe bare et lille skær af trovædighed er historierne krydret med detaljer direkte afskrevet fra seriøse bøger og andre kilder. Ikke engang ordentlig og korrekt afskrift kan svindlerne finde ud af.

Er der "nye fotos" bør man tænke på, at PhotoShop og lignende digitale billedværktøjer er opfundet.

Heldigvis er historierne så fantasifulde og de ondskabsfulde platugler efterhånden så berygtede, at der bare rystes på hovedet af dem.

Samtidig tænkes der: "Det er fantastisk. Nu igen. Kan de virkelig selv tro på det vrøvl og sludder".