Mangler der rapporter?.................Webmaster: Dines Bogø


Danmarks største kriminalsag, der aldrig officielt bliver opklaret. Dobbeltmordet: Generelt


Dines Bogø på Landarkivet for Sjælland, Jagtvej i 2005 og 2008.

Mangler der noget i den store sag? Umiddelbart ser det ikke ud til, at der er huller i rapportrækken. Men det er ikke ensbetydende med, at der ikke mangler noget.


En politirapport med dette særdeles pålidelige vidnes meget detaljerede oplysninger fra februar 1948 "forsvinder" og ses ikke indført i protokollen. (Foto i privateje).

I 1948 blev der skrevet en rapport på grundlag af vidneudsagn der oplyste, at han havde set to personer ved gerningsstedet. De personer der var set var ikke navngivet, men beskrevet på en sådan måde, at det gav kriminalpolitiet et meget kraftigt fingerpeg om, hvor man skulle søge.

Rapporten blev ikke journaliseret (indført i protokollen). Den blev fjernet. Gemt i mange år hos en privat og ved dennes død hentet af en nær ven. Politiet ledte efter papirer i afdødes villa. Mange år efter blev papirerne brændt.

Vidnet der havde givet oplysningen i 1948 henvendte sig igen i 1950 til politiet for at høre om oplysningen var blevet brugt. Der blev skrevet en ny rapport og denne rapport blev indført i protokollen.

I 1954 henvendte det pågældende vidne sig igen, da sagen blev genoptaget. Vidneoplysningerne blev brugt, men man søgte ikke i den retning vidnet havde anbefalet under afhøringerne. Desuden bærer vidneudsagnet nu præg af, at der er gået en del år. Vidnet omtaler nu noget, der først skete i 1949.

Kriminalpolitiet mente, at vidneudsaget ikke skulle tillægges særlig betydning, da vidnet havde "nedsat syn" og sikkert havde set forkert. Om det var en kriminalassistent fra Frederiksberg, København eller Rejseholdet vidnet talte med første gang i 1948, bliver nok aldrig fastslået.

Først i midten af halvtresserne omtaler en avis det pågældende vidneudsagn.