Roland Olsen: En særlig kriminaloverbetjent.. Dines Bogø .Webmaster: Dines Bogø


Danmarks største kriminalsag, der aldrig officielt bliver opklaret.


Besættelsen: Generelt ... Dines Bogø ... Dobbeltmordet: Generelt


Roland Olsen


Dobbeltmordet - Dines Bogø

. DB . Mange nyudgivelser, der beskæftiger sig med politiet, er ofte skrevet af kriminalpolitifolk og bøgerne handler om de sager, de har beskæftiget sig med eller hørt om fra kolleger.

Bogen "Med fup og faldskærm" beskriver en politimands egne oplevelser. Tiden som ung gadebetjent, kriminalbetjent de første år under besættelsen, uddannelse som britisk agent og tiden efter befrielsen.

Forfatteren Hans Elfelt Bonnesen har udgivet Roland Olsens dagbog og kommenteret de mange afsnit. Bonnesen har tidligere skrevet flere bøger med relation til besættelsen.

Forfatteren Hans Elfelt Bonnesen fortalte den 23. april 2014 på Nationalmuseet om og sin bog og den kontroversielle modstands- og politimand Roland Olsen.

Det er meget lidt vi hører om tiden som gadebetjent. En stor del af bogen handler om politiets vanskelige forhold i det besatte Danmark.

Hvor loyal skal den enkelte politimand være over for ordre udstedt af en regering, der som regel har modtaget retningslinjer fra besættelsesmagten?
Afdeling AS under besættelsen


En særlig underafdeling i Drabsafdelingen (afd. A) blev kaldt S. Afdelingen var ledet af en stadsadvokat og derfor forkortelsen "AS". Ofte også benævnt "Afdelingen for særlige Anliggender".

Denne afdeling behandlede sager med relation til besættelsesmagten. Axel Roland Holmquist Olsen (1903-1972), der var en af de ca. 50 ansatte i den afdeling, fik rig lejlighed til at følge med i interne dansk-tyske forhold.

Han valgte, at benytte muligheden til at arbejde mod tyskerne. Hovedparten i afdelingen forholdt sig neutrale og udførte bare deres arbejde. En mindre gruppe kolleger valgte at arbejde særligt ivrigt i tjenesten til fordel for tyskerne.Kontakt til Modstandsbevægelsen


På et tidligt tidspunkt begyndte Roland Olsen og andre kolleger, at lade oplysninger sive om forestående aktioner og advare medborgere om, at det nok var på tide, at de gik "under jorden".

I bogen får man en meget levende beskrivelse af forholdene også om de dramatiske begivenheder, hvor dansk politi blev sat til at jagte illegale radiooperatører. Sager, der ofte har været omtalt, set fra forskellige vinkler.

At der sivede oplysninger fra afdelingen kunne ikke skjules i længden. Det var også vanskeligt for Roland Olsen og hans sympatisører, at de hele tiden skulle passe på flere af deres egne kolleger.

Roland Olsen havde bl.a. været med til at arrangere Christmas Møllers rejse til England vis Sverige. Nu blev det hans egen tur i slutningen af august 1943, da hans aktiviteter havde bragt ham i tyskernes søgelys.

Dobbeltmordet - Dines Bogø
Restaurant Oskar Davidsen på Aaboulevarden 56.Forgængeren for Frihedsrådet


Den 5. juni 1943 kl. 10 blev "Det danske Fællesråd" stiftet ved et møde i Pejsestuen.

12 personer var inviteret, men tre meldte fra af sikkerhedsmæssige grunde. Et nationalt råd blev stiftet, der skulle bekæmpe alle udanske tendenser.

Resolutionen, som de ni udfærdigede (bl.a. Roland Olsen), blev sendt til London, hvor man anerkendte rådet.

Flere illegale blade bragte resolutionen og hilsen fra London. På grund af sommerferie og begivenhederne omkring 29. august 1943 gik "Fællesrådet" i opløsning.

Efterfølgeren "Frihedsrådet", som vi kender det i dag, blev dannet den 16. september 1943.SOE (Special Operations Executive)


I sin dagbog skrev Roland Olsen om den langvarige uddannelse han modtog i den britiske specialenhed. En organisation, der skulle støtte modstandsarbejdet i tyskbesatte lande.

Agenterne, der kom fra mange lande, skulle ikke bare lære faldskærmspring, men også alt det man normalt forbinder med en agentuddannelse (radiobetjening, koder, overlevelse, optræde med falsk identitet og meget andet).

Da Roland Olsen havde gennemgået hele træningen og var parat til at blive sat i aktion, blev han flyttet væk fra SOE. Han begik en afgørende fejl ved den sidste prøve. Han var for ærlig og det bevirkede, at han i en længere periode blev sat i venteposition, til han kunne overgå til anden tjeneste.Den Danske Militærmission


I England blev der oprettet to organisationer, der skulle varetage forholdene i Danmark. Roland Olsen blev som politimand tilknyttet den største (Den Danske Militærmission) med ca. 500 medlemmer. Den mindre organisation SHAEF med general Richard Henry Dewing som chef, er den mest kendt.

Dobbeltmordet - Dines Bogø
Major Volmer Gyth og løjtnant Roland blev tilknyttet "Den danske Militærmission". Her på besøg hos den danske gesandt Eduard Reventlow i London.

7. maj 1945 ankom Roland Olsen som britisk løjtnant til Københavns Lufthavn. Han var en af de få danske politifolk i organisationen.Kriminaloverbetjent


Dobbeltmordet - Dines Bogø
. DB . Dagbogen slutter kort tid efter, at Roland Olsen er kommet til Danmark, men dermed slutter hans aktiviteter ikke.

Han får til opgave at se på politiets rolle under besættelsen. Det siger næsten sig selv, at der ikke gik lang tid før mange kolleger så skævt til ham.

Man forsøgte ligefrem, at få ham smidt ud af kriminalpolitiets fagforening. En stærk fagforening, der også havde forsøgt at undgå efterforskning af politifolks samarbejde med Edderkopperne.

At han var en kontroversiel kriminalpolitimand er der ingen tvivl om. Hans efterforskningsmetoder i kendte sager var ikke lige populær.

Han skrev en lang rapport om, hvilken person man skulle interessere sig for i relation til Dobbeltmodet på Peter Bangs Vej.

Den rapport blev hurtigt henlagt, da han kom for tæt på. Omtalt her.

Han udpegede også hurtigt gerningsmanden til Dobbeltmordet i Køge Bugt i april 1948, men det faldt ikke i god jord hos ledelsen på Politigården.

Han foretog utraditionelle afhøringer i 1951 i forbindelse med Hypnosemord-sagen.1946: Kriminaloverbetjent fra Axel Roland Holmquist Olsen (1903-1972). Fra 1954 udnævnt til kriminalassistent og tilknyttet "PET" Politiets Efterretningstjeneste. Pensioneret 1970.
Dagbøgerne og efterkrigstiden


Da Roland Olsen var i SOE var det strengt forbudt, at skrive noget om arbejdet. Det lykkedes alligevel Roland Olsen, at fortsætte med at lave daglige notater. Det er ikke sandsynligt, at han pludselig skulle stoppe med at skrive dagbog, da han kom tilbage til Danmark. Hvor er hans notater fra maj 1945 og frem?

Han modtog flere anerkendelser for sit arbejde for SOE. I november 1945 blev en dansk delegation inviteret til London af den britiske regering. Roland Olsen var en af deltagerne. De besøgte bl.a. Scotland Yards Special Branch og Secret Intelligence Service, kendt som MI6.

Dobbeltmordet - Dines Bogø
5. maj 1960 blev Svend Lindharts bronzestatue "Vore faldne i dansk og allieret krigstjeneste 1940-1945, rejst af det danske folk" afsløret af Kong Frederik den IX.

Skulpturen af soldaten er placeret i Churchillparken ved indkørslen til Kastellet. Roland Olsen og De Allieredes Danske Våbenfæller havde taget initiativ til opsætningen tilbage i 1955.

Modellen af soldaten var færdig i efteråret 1956. Et nærstudie vil måske afsløre en lighed mellem Roland Olsens ansigt og soldatens ansigt?