Aktioner mod firmaet "Carl Holten" Dines Bogø Webmaster: Dines Bogø


Danmarks største kriminalsag, der aldrig officielt bliver opklaret. Dobbeltmordet: Generelt

I slutningen af marts 1943 modtog juniorchefen et trusselsbrev afsendt fra Hillerød. Preben Holten blev truet på forskellig måde, fordi firmaet arbejdede for tyskerne.Dines Bogø
CH-varevogn ca. 1950.

Firmaet havde efter ordre fra tyskerne ansat 15 sabotagevagter, der alle var bevæbnede. Det var Vilhelm Jacobsen der var ansvarlig for vagterne og deres bevæbning. Vagterne var blevet ansat efter der havde været sabotage mod English House i slutningen af november 1943. Denne sabotagesag blev registreret i Statsadvokatens arkiv med AS-nr. men sagen er tilsyneladende udtaget af arkivet og overflyttet til Politiets Efterretningstjeneste!

I slutningen af 1944 hentede en gruppe modstandsfolk sabotagevagternes våben. Denne episode er ofte blevet sammenblandet med de 2 nedenfor omtalte hold ups, hvor man fjernede uniformer og klædevarer fra firmaet. Kontorchef Vilhelm Jacobsen forlangte at modstandsfolkene afgav en erklæring om, at de havde taget våbene. Han fik erklæringen så han havde dokumentation over for tyskerne.

Efter "våbenkuppet" ringede kontorchef Jacobsen via det almindelige telefonnet til tyskerne og fortalte at sabotagevagternes våben var blevet taget. Han ringede bevidst flere gange til forkerte tyske kontorer inden han fik kontakt til det rigtige sted. I litteraturen kan man læse, at der var en direkte alarmtelefon fra firmaet til tyskerne. Det er ikke rigtigt. Tyskerne havde opfordret direktør Hans Holten til at få etableret en direkte linie. Hans Holten havde afslået.Under besættelsen fremstillede firmaet Carl Holten/English House uniformer til Værnemagten. 2 gange i begyndelsen af 1945 havde modstandsgrupper lavet hold up mod firmaet.

Første gang mod firmaets lastbil med marineuniformer (25. januar 1945) og den anden gang mod lageret i kælderen.

Begge gange var aktionerne udført af BOPA. Ved den ene aktion fik man ud over tyske uniformer også et større parti arbejdstøj, der var fremstillet af et af firmaets datterselskaber. De fleste af de BOPA-folk, der deltog i aktionerne mod firma Carl Holten/English House blev anholdt af tyskerne i forbindelse med andre aktioner. Mange blev senere henrettet i Ryvangen.Den 5. maj 1945 blev firmaet besat af en modstandsgruppe. Personalet blev hjemsendt i 4 dage. Modstandsfolkene, hvoraf flere grupper var fra "Ringen", blev indkvarteret i et hjørne af kontorafdelingen og Jacobsen var med til at sørge for deres forplejning.

Forlydende om at søfyrbøder Anders Kristian Jørgensen (dømt for Dobbeltmordet i Køge Bugt var blandt de ovenfor omtalte modstandsfolk, er også en myte. Dobbeltmordet i Køge Bugt