Pension Fönss i Taarbæk......Webmaster: Dines Bogø


Citat Dines Bogø: "Danmarks største kriminalsag, der aldrig officielt bliver opklaret".
Dobbeltmordet: Generelt ... Dines Bogø ... Taarbæk: Generelt


Fönssvej, Fønssvej Tårbæk
På Taarbæk Strandvej 82 lå pensionatet "Fönss". I 1978 blev hovedbygningen efter mange protester nedrevet for at give plads til de nuværende ældreboliger.
Pension Fönss i Taarbæk, hvor ægteparret boede i flere perioder årligt i 1943-1947.


Mange nye bygninger er opført i pensionates tidligere have.

Sidebygningen til Pension Fønss er opført i 1845 af Gottlieb Bindesbøll, som "Söbad for Damer". Økonomien var dårlig og allerede i 1847 blev bygningen solgt til Staten og anvendt som "Karantænestation for personer med smitsomme sygdomme".

I 1902 blev bygningen købt af Sophie Fönss, der opførte et pensionat nord for bygningen, der nu blev indrettet som anneks til pensionatet.

Nogle få år efter 2. Verdenskrig blev pensionat og anneks kollegium for unge studerende. Bindebølls hus blev renoveret og fremstår i dag i den gule farve, som Bindebøll har angivet på de oprindelig tegninger.
Taarbæk Strandvej med Pension Fönss. Postkort udlånt fra Taarbæksamlingen. 3. april 2013. Pensionat er nedrevet for mange år siden. Kun annekset tegning af Bindebøll eksisterer.


Sjældent foto af Inger Margrethe Jacobsen. Anvendt af en enkelt avis.I forsommeren 1947 boede ægteparret som sædvanligt på pensionatet. De andre gæster fortæller til politiet, at parret som de andre år sjældent talte med de øvrige gæster. Man havde bemærket, at fru Jacobsen ofte tog solbad på den altan, der hørte til værelset.

Opholdet på pensionen var ofte af længere varighed, men altid forår eller tidlig sommer. Selve sommerferierne blev før krigen tilbragt i Tyskland. Under og efter besættelsen ferierede ægteparret på Christiansminde Badehotel ved Svendborg.

Allerede den 13. januar 1948 havde Vilhelm Jacobsen bestilt ophold i forårsmånederne 1948 på Pension Fönss og 11. februar 1948 bestilte Inger Margrethe Jacobsen et weekendophold i Taarbæk i april 1948.


Mere om Fönss ... Dines Bogø ... Mere om Bindesbøll