Tidligere adresser


Danmarks største kriminalsag, der aldrig officielt bliver opklaret. Dobbeltmordet - generelt

Dines Bogø
Som ungkarl boede kontorchef Vilhelm Jacobsen i Nørre Søgade. (Foto fra 2005).

Dines Bogø Dines Bogø
Umiddelbart i forbindelse med ægteparret blev gift ultimo 1920 flyttede de ind i den nyopførte selvejerboligselskabs ejendom "Fredenshus" på Amager. I baggrunden ses ejendommen, der er ved at blive opført 1919-1921. I forgrunden hjørnet af Englandsvej og Tyge Krabbes Vej. (Foto i privatarkiv).

Dines Bogø
Ca. 1920. Nogle af de kommende lejere kigger på byggeriet. (Foto i privatarkiv).

Dines Bogø
Inger Jacobsen og kontorchef Vilhelm Jacobsen boede 1920-1924 i daværende Walesgade 9,1, tv. Lejligheden er på 67 m2. I dag er adressen Glommensgade 9,1, tv og nu er ejendommen en andelsboligforening. (Fotomontage).

Dines Bogø
Sundbyvester. Som bekendt fik Inger og Vilhelm Jacobsen aldrig børn. Her er det genboens barn, der er fotograferet foran "Fredenshus". (Foto i privatarkiv). Walesgade omtalt i lokalavis

Dines Bogø Dines Bogø
Den første lejlighed på Frederiksberg havde de i Allegade 15,1. Her boede de i 3 år. Foto tv. fra 1908 er gengivet med særlig tilladelse fra Frederiksberg Bibliotek. Foto th. er fra 2006.

Dines Bogø Dines Bogø
Huset på Carl Feilbergs Vej 16 blev købt i efteråret 1927. Ingers forældre boede også i villaen. Efter fru Scheels død flyttede Jacobsens og Inger far i 1942 til den senere så kendte adresse på Peter Bangs Vej. (Foto 2005 og 2010).

Før ægteskabet havde frk. Inger Margrethe Scheel, der er født i Sydsjælland, boet på Frederiksberg.

Ægteparret havde som bekendt ingen børn.