To checks der aldrig blev indløst ... Dines Bogø ......Webmaster: Dines Bogø


Danmarks største kriminalsag, der aldrig officielt bliver opklaret. Dobbeltmordet: GenereltAf Vilhelm Jacobsens checkhefte fremgik det, at han havde udstedt check nr. 84451 på 8.500 kr. Checken blev aldrig indløst og check nr. 84452 der manglede i checkheftet (beløb ukendt), er heller aldrig dukket op.

Enhver bankmand ved, at ingen udsteder en check på et "skævt" beløb undtagen det er til betaling af et eller andet.

I bogen "Dræbt af Gestapo omtales checken og en teori om, hvad checken skulle have været brugt til.

Måske er det ikke Vilhelm Jacobsen, der har skrevet beløbet på checktalon eller måske er beløbet blevet ændret?

Politiet lod flere skrifteksperter i ind- og udland analysere checken. Noget tyder på at tekst på checktalon er et falsk spor, men hvorfor så skrive det besynderlige beløb?I en bog om Dobbeltmordet "gengives" et brev fra en bankmand, hvor forklaring på checken anføres. "Beløbet på 8.500 kr. blev indsat på fru Jacobsens konto står der i teksten i bogen".

Nej. Den pågældende bankmand skriver i originalbrevet til forfatteren, at det drejede sig om et beløb på 5.000 kr.

Af bankudskrifter i politiets arkiv fremgår det, at de 5.000 kr. (forudbetalt tantieme) af Vilhelm Jacobsen blev indsat på fruens konto allerede i slutningen af januar 1948.

Intet beløb på 8.500 kr. figurerer på nogle af de konti ægteparret havde i forskellige banker og sparekasser.