Ejendommen på Nørrevold.........Webmaster: Dines Bogø


Danmarks største kriminalsag, der aldrig officielt bliver opklaret.
Dobbeltmordet: Generelt ... Dines Bogø ...
Frederiksborggade 18 - Nørrevold Gade 19 - Firma CH Frederiksborggade 18 - Nørrevold Gade 19 - Firma CH Frederiksborggade 18 - Nørrevold Gade 19 - Firma CH
Ejendommen på hjørnet af Frederiksborggade og Nørre Voldgade blev opført i 1876 indrettet til beboelse. Fabrikant Carl Holten købte ejendommen i 1907 og ombyggede facaden og over en årrække en etage ad gangen til erhverv. I 1942 blev der udarbejdet planer for en større ombygning. Arbejdet blev igangsat i 1944, selv om der var store problemer med at skaffe materialer.

Frederiksborggade 18 - Nørrevold Gade 19 - Firma CH Frederiksborggade 18 - Nørrevold Gade 19 - Firma CH Frederiksborggade 18 - Nørrevold Gade 19 - Firma CH
I 1950 var man færdig med ombygningen. Efterfølgende blev der kort tid efter opført et spir på elevatortårnet. Herreekviperingsfirmaet forlod ejendommen i 1954. Efterfølgende har der været flere ejere og mange lejere. Spiret blev fjernet og det øverste af tårnet blev nedrevet omkring 2003. I 2019-2021 opbygges ejendommen til Hotel Scandic Nørreport.