Firma Carl Holten med detailforretning "English House"


Webmaster: Dines Bogø


Danmarks største kriminalsag, der aldrig officielt bliver opklaret.


Dobbeltmordet: Generelt Familien Holtens Gravsteder ... Dines Bogø ... Ejendom tæt på gl. byportGrundlæggeren etatsråd Carl Christopher Holten og hans firma i trediverne. Sønnen Hans Holten overtog firmaet efter faderens død i 1930.I september 1892 blev Foreningen af Danske Fabrikanter af Herreklæder stiftet.

Firmaer, der fremstillede herreklæder, havde ikke umiddelbart været enige om, hvordan de skulle takle situationen, når medarbejderne forlangte mere i løn via deres forbund.

Fra start var fabrikant Carl Holten med i foreningen. Han blev senere formand i årene 1894-1911. En svær periode, hvor fagforbundet mente, at de ikke fik tilgodeset deres rimelige ønsker om forbedret arbejdsvilkår og løn. Samtidig mente flere medlemmer i fabrikantforeningen, at Carl Holten strakte sig lige lovlig langt for at forhindre strejker.
Holten købte ejendommen på hjørnet af Frederiksborggade og Nørre Voldgade i 1911 og ombygning blev straks påbegyndt. I forgrunden en akkumulatorsporvogn og på taget stativer til telefonledninger. (Foto ca. 1899. DSB-arkiv).


Grundlæggeren Carl Holten havde sans for reklames værdi. Han fik også lavet Danmarks første reklamefilm. Pigen, der havde hovedrollen i filmen, blev senere hans svigerdatter. Reklame er fra omkring det tidspunkt, hvor Vilhelm Jacobsen blev ansat i firmaet.


1908. Klip fra filmen. Indgangspartiet er fra forretningen i Frederiksberggade 2.
Filmomtale I Filmomtale II ... Dines Bogø ... Omtale af biograf
Fabrikant Hans Holten interesserede sig meget for film. Han var formand for bestyrelsen i Nordisk Film. I 1925 blev der oprettet en biograf i firmaets ejendom med indgang fra Frederiksborggade 18. Nørreport Teater biograf måtte dog lukke i 1931 pga problemer med biografbevillingen.

Biografsalen blev ombygget til skrædderi og i indgangspartiet blev der etableret en kiosk, som svigerdatterens forældre bestyrede i mange år.Vilhelm Jacobsen var kontorchef i konfektionsfirmaet Carl Holten på Nørrevold. Han var blevet ansat i 1918.

Firmaet havde telegramadresse "Holtencarl", adresse Frederiksborggade 18 og Nørrevoldgade 19. Tlf. Central 1388 med 5 linier og desuden Statstelefon nr. 39. Girokonto var nr. 68.
Da fabrikant Hans Holtens datter Kirsten blev gift i 1943, sendte kontorchef Jacobsen hilsen på bryllupsdagen i lighed med andre ledende medarbejdere.I slutningen af 1944 ansatte Vilhelm Jacobsen en politimand, der var gået under jorden. Politimanden var henvist til Jacobsen af cykelhandler Henry Hansen og skolepedel Kaj Jensen. Begge tilknyttet Polsk/Engelsk Efterretningstjeneste. Under besættelsen ansatte kontorchef Vilhelm Jacobsen mange kontorfolk i kortere perioder.Firmaets direktører Hans og Preben Holten havde bemyndiget forretningsfører P. i English House til uden beregning at udlevere tøj til illegale.

Mange af henvisninger kom via den tidl. cykelrytter og verdensmester Henry Hansen, der havde en stor cykelforetning tæt ved English House. Skønsmæssigt blev der udleveret tøj for ca. 300.000 kr. (nutidsværdi). Henry Hansen "vekslede" også engelske guldbarrer til danske kr. for den Polsk-Engelske efterretningetjenete. Polsk efterretningetjeneste

Efter dobbeltmordet i februar 1948 blev hele personalet afhørt af politiet. Mange blev afhørt adskillige gange, f.eks. forretningsføreren og kassereren. De sidstnævnte skulle ofte besvare spørgsmål fra politiet om tidligere ansatte i firmaet.

Nu afdøde kontorassistent Helga E. havde arbejdet for Vilhelm Jacobsen og hun passede også omstillingsbordene i Carl Holten / English House i fyrrene.

Hun var rystende nervøs ved hver afhøring, og hun oplyste ikke noget af interesse. Politiet mente, at netop hun måtte kunne bidrage med oplysninger, og hun blev afhørt utallige gange.

Juniordirektøren eller en bestemt ledende medarbejder i Firma Carl Holten overhørte altid politiets afhøringer af kontorassistenten! Hvorfor? Ikke en særlig normal procedure heller ikke dengang!


Helga E. kontorassistent i Carl Holten/English House, der aldrig røbede noget af det, hun havde fået kendskab til.Fotos af ejendommen Nørre Voldgade 19 - Frederiksborggade 18Bygningen på hjørnet af Nørrevoldgade og Frederiksborggade blev ombygget i perioden 1942-1950. Bl.a. blev der opført et større elevatortårn. Der var ikke ombygning i alle 8 år. I to perioder var der flere års pause.

Firma Carl Holten/English House gjorde meget for personalet. Sportforening. Udflugter. Sammenkomster. Gode personelaforhold. Man udgav et personaleblad "CH-Posten" med nyt om personalet og firmaet.Tv. April 1933. Foto: Erik Johansen. Th. 21. marts 1945. R.A.F. foto.


2001.


1952 og 2004. Kontorchef Jacobsens kontor.


2004. Trappe til kontor 1. sal.


1952 og 2005. Kontorchef Jacobsens kontor. Th. Alle kontorer, gangen og omstilling var i 2005 kontorlandskab.


Udsigt i 2005 fra "kontorchef Jacobsens kontor". Udsigten fra hjørnekontor på 3.sal  er fra 1948.