Fotos fra februar 2005.. Bogø ..Webmaster: Dines Bogø


Danmarks største kriminalsag, der aldrig officielt bliver opklaret. Dobbeltmordet: Generelt


Carl Feilbergs Vej 16 på Frederiksberg

På Carl Feilbergs Vej 16 boede familien Jacobsen sammen med fru Jacobsens forældre. Da fru Jacobsens mor Sophie Scheel døde i 1941 blev villaen solgt og Jacobsens flyttede til Peter Bangs Vej 74, 3. sal. Inger Margrethe Jacobsens far Jørgen Scheel boede periodevis hos dem i gæsteværelse til sin død i 1946.

Inger Margrethe Jacobsen arvede en del penge efter sine forældre. De penge blev i.flg. politiet anvendt til "forbrug" og arven er formøblet i januar 1948. Det er på samme tid Inger Margrethe og Vilhelm Jacobsen i lejligheden har et timelangt skænderi.

Jacobsen flyttede ind i lejligheden på Peter Bangs Vej den 28. septenber 1942.

Familien, der overtog lejligheden efter Jacobsens, boede der fra 3. august 1948 til 28. februar 2005.

I 1948 var huslejen for den store 4-værelses lejlighed på 2.500 kr. årligt. I 1973 var huslejen steget årligt til 12.000 kr.

Huslejen i 1948 ville omregnet til nutidsforhold være på ca. 3.600 kr. pr. måned.
Adressen har altid officielt været Peter Bangs Vej selv om vejnavnet ofte stadig bliver skrevet Peter Bangsvej.I.flg. Frederiksberg Stadsarkiv fik vejen sit navn i 1868. Tidligere blev vejstykket benævnt "Klammerivej" fordi vejen var så smal, at to køretøjer kun med besvær kunne passerer hinanden.


Fra venstre: Peter Bangs Vej 74, Frederiksberg. Hovedtrappen med opslag på væggen fra Danmarks Radio om TV-optagelse. Bagtrappen. Døren til køkkenet. Loftkammeret på 5. sal, hvor modstandsfolk periodevis overnattede i 1944.


Tv. Peter Bangs Vej 74. Udsigt mod gården. Th. Den rigtige tegning fra 1948 af lejligheden og hoveddøren på 3.sal th.Fra venstre: Peter Bangs Vej 74, 3. sal. th. Hoveddør, dørspion og udsigt til hovedtrappen. Køkken. Til venstre døren til bagtrappen. Den dør den yngre hushjælp Asta Hansen ikke kunne åbne torsdag den 20. februar 1948 kl. 08.00. Flere med synske evner har ment, at der var gemt noget i køkkenet og at dette ville blive fundet, når køkkenet blev renoveret. Køkkenet blev renoveret i april 2005.


Udsigt fra dagligstuen.


Fra venstre: Udsigt fra dagligstuen med Lindevangs Kirke i baggrunden. Radiatoren i dagligstuen som politiet undersøgte særlig omhyggeligt i 1948. Her havde gerningsmændene bl.a. lagt flere af de tænder fru Jacobsen mistede, da hun blev slået ned i dagligstuen. Der lå hårkamme m.v. Herreværelse. Til højre for vinduet stod Vilhelm Jacobsens skrivebord med telefonen.


Tv. Dagligstue set mod herreværelse. I hjørnet, hvor reolen nu står, blev fru Jacobsen slået ned. Th.Spisestue set mod korridor og dagligstue.


Fra venstre: Soveværelse set mod korridor. Uden for billedet var der i 1948 et telefonstik. Jacobsen flyttede to gange under et middagsselskab den 13. februar 1948 telefonen fra herreværelset til soveværelset, hvor han førte nogle samtaler, der påvirkede ham stærkt. Radiator i soveværelset.Den lange korridor, hvor politiet fandt blodspor. Første dør til højre er soveværelset. Entré ved hoveddøren. Ved vinduet mod gården ud for gæstetoilet stod stativ med stokke.