Kirsten Holtens død 15. maj 1952 ... Dines Bogø ...Webmaster: Dines Bogø


Citat Dines Bogø: "Danmarks største kriminalsag, der aldrig officielt bliver opklaret". Læs mere om sagen

Uddrag fra artikel i ugeblad 1969 med supp. data:

Fabrikant Hans Holtens datter fraseparerede datter Kirsten var kommet tilbage til Danmark efter et længere ophold i USA. Hun havde indlogeret sig på det dengang kun to år gamle Hotel Richmond i København.

Kirsten Holten blev fundet død en morgen. Det var Kirsten Holtens ven der fandt hende. Kirstens far Hans Holten og hendes bror Preben Holten (senere førstedirektør i English House, død 20. april 1967) blev tilkaldt. De forsøgte at tilkalde familielægen, der dog var forhindret i at komme.Dines Bogø
Hotel Richmond opført 1950.

Dines Bogø
Da man konstaterede at døren til værelset var låst, kigggede man fra altangangen på gårdsiden gennem vinduet, hvor man så den livløse Kirsten Holten.

En fremmed læge kom tilstede og liget blev bragt til Retsmedicinsk Institut. Efter familiens ønske blev liget ikke obduceret. Kort tid efter blev Kirsten Holten bisat i stilhed på en Københavnsk kirkegård.

Da dansk politi senere ønskede at tale med veninden i USA var hun forsvundet fra sin bopæl uden at efterlade sin nye adresse.

Ved afrejsen fra Danmark kort tid efter bisættelsen havde hun nævnt, at hun "vidste for meget" og derfor ville hun rejste hjem.

Beretningen fra bladet er stort set korrekt. Vennen der er omtalt var dansk-amerikaner og det lykkedes heller ikke politiet at finde den pågældende.

Hotelbogen var yderst sparsomt udfyldt med oplysninger om den pågældende, der flere gange før 1952 havde boet på hotellet. Den meget rejsende dansk-amerikaner ønsker ikke at blive registreret og det ønske efterkom personalet på hotellet.

Dines Bogø Dines Bogø
Redaktør Anders B. Nørgaard i Nationaltidende 14. marts 1954.

Redaktør Anders B. Nørgaard (kendt fra Edderkop-sagen) havde i 1954 under et studieophold i USA forgæves forsøgt at finde Kirsten Holtens veninde. Nørgaard undrede sig meget over, at politiet ikke havde beskæftiget sig mere med det pludselig dødsfald.

Efter sin hjemkomst fra USA gav han under et foredrag i Studenterforeningen udtryk for sin forundring over, at politiet ofte ikke afhørte de "finere forbrydere" lige så ihærdigt som "de miljøskadede forbrydere".

Få dage efter Nørgaards foredrag beordrede justitsminister Hans Hækkerup en fornyet uvildig undersøgelse af Dobbeltmordsagen fra Peter Bangs Vej.

I Holtens slægtstavle er Kirsten Holten anført som død den 15. maj 1956?Den vesttyske byttehandel


Kirsten Holtens fraskilte mand Ejvind Kølbæk var direktør i et af firma Carl Holtens uofficielle "datterselskaber".

Direktøren havde i 1947 lavet en aftale med et vesttysk firma. Man skulle bytte kødrester med klædestof. En aftale som Vilhelm Jacobsen ikke ville udføre i firmaet Carl Holten, da den type aftale endnu ikke var lovlig.

Ved at lave handlen foregå i Kølbæks firma "Strong" skulle man heller ikke dele evt. overskud med de øvrige firmaer, som man havde en samarbejdsaftale med. Kølbæk forhandlede med det tyske firma efter, at han havde fået gode råd fra en af Jacobsens venner, der var grosserer i Kødbyen. Vilhelm Jacobsens og firma Carl Holten kendte officielt ikke noget til aftalen, men aftalen var 100% financieret af fabrikant Hans Holten.Fabrikanten forsøge at vildlede Politiet


Da fabrikant Hans Holten i 1948 fra politiet hører, at Jacobsen havde forhandlet om varebytteforretninger giver han udtryk for stor overraskelse. Det var ikke Jacobsens område siger han, og han kendet intet til dette eller noget som helst!

Hans Holten siger til politiet, at kontorchef Vilhelm Jacobsen ikke havde beføjelser til at forhandle om den slags. Politiet lader officielt som om de tror på den forklaring!

Generelt havde afdøde Vilhelm Jacobsen ikke ret mange beføjelser fastholder fabrikant Hans Holten og Hans Holten forsøger på alle områder over for politiet at nedtone sin afdøde førstemands aktiviteter.