Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej... Dines Bogø ...Webmaster: Dines Bogø


Citat Dines Bogø: "Danmarks største kriminalsag, der aldrig officielt bliver opklaret".
Detailsider ..... Dines Bogø .....


Politimuseets leder Frederik Strand nævner i Weekendavisen den 17. feb. 2023 eksempler på besynderlige forklaringer på løsninger i den officielt uopklarede drabssag.

2011. Dobbeltmordet - Frederik Strand - Peter Wendelboe

... Dines Bogø ... Politimuseets leder Frederik Strand hilser på multikunstneren Peter Wendelboe. (Politimuseet den 25. maj 2011, foto: DB). Særudstillinger på Museum Wendelboe var inviteret med til åbning af særudstillingen, da det var Wendelboe, der var det afgørende samlingspunkt for den gruppe, der afslørede parret bag den hidtil værste vrøvlehistorier om sagen fra Peter Bangs Vej.

Sagen blev kendt som "Pufedorf", der indbar tvangslukning af parrets lokalradio, indragelse af off. tilskud og sluttelig afsløring af svindlerne i direkte Tv-udsendelse i 2007.
Se de org. optagelser


Frederik Strand nævner til slut i sin kronik, at der er fremkommet mange "Konspirationsteorier".

Konspirationsteori er forestillingen om, at en begivenhed eller et fænomen sker som resultat af en sammensværgelse mellem interesserede grupper, der typisk arbejder uden for lovens rammer; især i form af en skjult, men indflydelsesrig politisk motiveret organisation, der står bag en uopklaret hændelse.

100% enig med Frederik Strand. Løsningen er ikke banal, men skal findes blandt datidens indflydelsesrige organisationer.