Sabotagevagter i "English House" Dines Bogø Webmaster: Dines Bogø


Danmarks største kriminalsag, der aldrig officielt bliver opklaret. Dobbeltmordet: Generelt

Kontorchef Vilhelm Jacobsen havde ansvar for de sabotagevagter, som firma Carl Holten måtte ansætte. Fordi firmaet fremstillede krigsvigtigt udstyr (uniformer) til Den tyske Værnemagt var det et tysk krav, at der var ansat sabotagevagter. English House - Hold up

Den 12. maj 1944 gav Den tyske Rigsbefuldmægtigede Dr. Werner Best over for Udenrigsministeriet udtryk for, at sabotagevagterne i firmaer ikke udførte deres opgave godt nok. Vagterne havde ikke kunne forhindre sabotage og i mange tilfælde havde vagterne udleveret deres våben til sabotørerne.

Dr. Best forlangte at det danske politi overtog vagten i 38 særlige vigtige firmaer. Som man kan se af listen fra Sjælland var firma Carl Holten ikke blandt de udvalgte.


Firmaer på Sjælland, som tyskerne i maj 1944 betragtede som de mest krigsvigtigste.