Pension Fönss i Taarbæk


Citat Dines Bogø: "Danmarks største kriminalsag, der aldrig officielt bliver opklaret".
Pension Fönss - generelt ... Dines Bogø ... Taarbæk - generelt


BERETNING 2. (Fundet på nettet):
På Taarbæk Strandvej 82 byggede Gottlieb i 1845 huset som "Söbad for Damer", mens han opførte "Söbad for Herrer" ude på skrænten. Damernes badehus var dog oprindelig indrettet til boliger med 14 værelser. Her kunne man leje sig ind, og i begyndelsen foregik badning i Øresund fra små badehuse på hjul, der blev trukket ud i Sundet af en hest eller ved menneskelig muskelkraft.

Damernes Söbad fik et omtumlet liv. Ret hurtigt efter indvielsen i 1845 blev det dårlig økonomi at drive de to søbadehuse, så fra 1847 blev de udlejet til staten, der brugte husene som karantænestation for at smitsomme sygdomme i at spredes. I 1883 blev damehuset solgt fra grunden, og i 1902 blev det solgt til Sophie Fønss, der opførte pensionat, og det tidligere Damernes Söbad blev anneks til pensionatet.

I 1936 overtog kommunen pensionatet, der efter 2. Verdenskrig blev kollegium for unge studerende. Den tidligere pensionatsbygning blev i 1970'erne nedrevet, og Ældreboligerne i Taarbæk blev opført på grunden. (Se artikel her).

Og nok blev det gode gamle Bindesbølls Hus revet ned, men de enkelte dele blev mærket til genopbygning ved kgl. bygningsinspektør Peter Koch, der døde under arbejdet og blev efterfulgt af arkitekt Bent Rud.

Husets udvendige træbeklædning blev fjernet, så bindingsværket kom frem, og huset blev malet gult, sådan som det fremgår af Bindesbølls oprindelige tegninger.

Indretningen blev ændret en del, og i dag tjener huset som administration af ældreboligerne og selskabslokaler, der lejes ud. En Taarbækborger, Svend Aage Jørgensen, skrev i 1995 en grundig og fornøjelig historie om Bindesbølls Hus, den kom som et maskinskrevet hæfte. Det skete i 150-året for husets indvielse. Nu er der altså gået 160 år - og vi kan glæde os over et smukt og velholdt mindesmærke for Gottlieb Bindesbøll.

Gottlieb Bindesbøll