Politimestre og andre politifolk.. Bogø ..Webmaster: Dines Bogø


Danmarks største kriminalsag, der aldrig officielt bliver opklaret. Dobbeltmordet - generelt


Dines Bogø
Politimester Johan G. Parker, 1948.

Den første kriminalmand på gerningsstedet, kriminalassistent Willy Lütken Larsen skrev i en privat rapport i 1991, at politimester Parker var trængt ind i lejligheden før teknikerne var påbegyndt deres arbejde.

Politimesteren var kommet til at træde i en stor blodpøl og efterfølgende måtte han erkende at det var hans hæleaftryk man fandt, men dette skulle hemmeligholdes.

Dines Bogø
Kriminalmand fra Frederiksberg og kriminalfolk fra Rejseholdet.

Dines Bogø
Dines Bogø
Kriminalkommissær P. Chr. Lehner.

I maj 1948 spurgte Københavns Politi om Frederiksberg ville have Anders Jørgensen til afhøring.

Manden, der havde tilstået "Dobbeltmordet i Køge Bugt".

Jørgensen fortalte, at hans mord på de to i Køge Bugt havde relation til Peter Bangs Vej.

Det haster ikke svarede Lehner.


Kriminalkommissær P. Chr. Lehner blev pensioneret i 1957.Dines Bogø
Kriminalkommissær R.P. Kristensen 1958.
Dines Bogø Statsadvokatfuldmægtig Jørgen Teisen.

Han blev leder af den undersøgelseskommission, der blev nedsat i 1954 for at kulegrave sagen.

Han skrev dagbog om sagen i 1½ år og dagbogen blev fundet i 2011 og enkelte sider er offentliggjort.


Der er intet i det skrevne eller de indlagte bilag, der ændrer noget.

Politimester Poul Stavnstrup (der afløste J. Parker i 1953). 10 år efter drabet gjorde politimester Stavnstrup opmærksom på, at dusøren på de 10.000 kr. stadig ikke var afhentet. Foran på bordet ligger den første rapportside fra sag 817/48.